Hakkımızda

Kategori: Uncategorised Salı, 12 Mart 2019 tarihinde yayınlandı. Super User tarafından yazıldı.

PROF. DR. Adem ÖNAL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

BİRİM

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü 

ANABİLİM DALI

Organik Kimya Anabilim Dalı 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

ÖĞRENİM DURUMU

 DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (1988- 1992)

Fen-Edebiyat Fakültesi -

 YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1986- 1988)

Fen-Edebiyat Fakültesi -

 LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1981- 1985)

Fen Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

 DOKTORA, "4-Benzoil-5-Fenil-2,3-Tiyofendion’Xxun Çeşitli Nükleofiller İle Reaksiyonları", Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1992

 YÜKSEK LİSANS, "Cehri (Rhamnus Tinctoria) İle Yün Boyanmasında Boyama Metodlarının Ve Renk Özelliklerinin Geliştirilmesi", Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1988

YABANCI DİLLER

 İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

 

MESLEKİ DENEYİM

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

 Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2013- 2017)


 İdari Görevler

Dekan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya Anabilim Dalı, (2006- 2010)

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Doğal Boyalar Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (1997- Devam Ediyor)

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), (2004- 2006)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya Anabilim Dalı, (2006- 2009)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, (1993- 1994)

VERDİĞİ DERSLER

 

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans, Nuri İMERYÜZ, "Kırmızı Lahana (Brassica Oleraceae L. Capitata. (L) Alef. Var. Rubra Dc), Soğan Kabuğu (Allium Cepa L.), Portakal Kabuğu (Citrus Sinensis L.), Ceviz Kzası (Juglans Regia L.) Ve Böğürtlen (Rubus Fructicosus) Ekltresi İle İç Cephe Baz Boyalarının Renklendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Semra ŞANAL, "Centaurea Virgata Lam. Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin Aktivite Yönlerdirmeli İzolasyonu Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ebru AKTAŞ, "Centaurea Polypodiifolia Boiss. Var. Polypodiifolia Bitkisinin Aktivite Yönlendirmeli İzolasyon Ve Karakterizasyon Çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Seda BAYRAK, "Sarı Sormuk (Alkanna Orientalis) Kök Ekstraktlarıyla Değişik Kumaş Türlerinin Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Saray Özlem YUMUŞAK, "Atık Çay'dan Elde Edilen Ekstrakt İle Yünlü Ve Pamuklu Kumaşların Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Meryem BAKRAÇ, "Bitkisel Boyalarla Oyun Hamuru Hazırlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Hüseyin EFİL, "Nar (Punica Granatum) Suyunun Tekstil Boyamacılığında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Nur Semin AKBAY, "Kırmızı Lahana (Brassica Oleracea Var. Capitata F. Rubra) Ve Soğan Kabuğu (Allium Cepa) Ekstraklarıyla Değişik Kumaş Türlerinin Boyama Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Nil ACAR, "Söğüt(Salix Alba) Ekstraktı Mordanlı Pamuk, Yün Elyaf Ve Ahşap Numunelerinin Sarıkız Çayı Otu (Sideritis Trojana Ehrend) İle Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Suat Levent GÜNER, "Vişne (P. Cerasus) Meyvelerinin Tekstil Boyamacılığında Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Arzu ÜNAL, "Investigation Of Dyeing Properties Of Pine Wood Samples Using Onion (Allium Cepa L.) Shell Extract", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Mustafa YILMAZ, "Ekşi Hamur Mayasıyla Mordanlanmış Selülozik, Protein Elyafların Ve Ahşap Numunelerinin Soğan Kabuğu(Allium Cepa L.) Ekstraktı İle Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Derya SEYFİKLİ, "Söğüt Ekstraktı Mordanlı Elyaf Ve Ahşap Numunelerinin Soğan (Allium Cepa L.) Kabuğu İle Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Birnur DEMİR, "Ceviz (Juglans Regia L.), Kızılağaç (Alnus Glutinosa L.), Havacıva Otu (Alkanna Tinctoria L.), Muhabbet Çiçeği (Reseda Luteola L.) Ve Kök Boya (Rubia Tinctoria L.) Ekstraktlarının Doğal Saç Boyama Özelliklerinin İncelenmesi Ve Boya Reçetelerinin Hazırlanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Ferda KAVAK, "Ekstraksiyon Yöntemiyle Kızılağaç (Alnus Glutinosa L. Gaertn) Yapraklarından Mürekkep Yapımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2006

Yüksek Lisans, Ümran DURNAOĞLU, "Portakal ( Citrus Sinensis L.) Kabuğundan Boyarmadde Ekstraksiyonu: Selülozik Ve Protein Boyamadaki Kullanılabilirliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Nusret CAMCI, "Ceviz (Juglans Regia L) Kozası (Meyve Kabugu)`Ndan Boyar Madde Ekstraksiyonu: Yün, Tüylü Deri Ve Pamuklu Kumaş Bayama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2004

Yüksek Lisans, Metin İŞLEK, "3,5-Disübstitüe Nortrisiklan Eldesinde Yeni Ve Uygun Bir Sentez Yolu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2000

Yüksek Lisans, Alaattin YILDIZ, "Palamut Meşesi (Quercus Cerris)'Nden Boyar Madde Ekstraksiyonu Yün, Pamuk Ve Tüylü Deri Boyama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1999

Yüksek Lisans, Fikret GÜLKESEN, "Dibenzoil Metan Ve Bazı Türevlerinin Geçiş Metalleriyle Komplekslerinin Sentezi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1997

Yüksek Lisans, Mehmet KARAKAŞ, "Bifenilenin Yüksek Sıcaklık Brominasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1996

Doktora, Uğur ÇAKIR, "Kırmızı Lahana (Brassica Oleracea L. Var. Capitata L. Rubra (L.) Thell) Bitkisinin Selülozik Ve Protein Elyaf Boyar Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Ferda ESER, "Yabani Sinameki (Colutea Cilicica Boiss Et Bal.) Bitkisinin Fitokimyasal İncelenmesi Ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2012

Doktora, Firdes ÖZTAV, "Havaciva Bitkisi (Alkanna Tinctoria)'Nin Selülozik Ve Protein Elyaf Boyarmaddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2009

Doktora, İsmail KAHVECİ, "Doğal Boyama Materyallerinin Üre+Amonyak+Kalsiyum Okzalat Mordan Sistemi Ve Diğer Mordanlar Kullanılarak Kökboya (Rubia Tinctorum L.) İle Boyanması Üzerinde Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2001

EDİTÖRLÜK

Bulletin Of Pure And Applied Science (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, C/o Central library Modinagar, Ghaziabad. India

 

YAYINLAR VE ESERLER

MAKALELER

 Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖNAL ADEM,bakraç meryem,ESER FERDA, (2018). "Preparation Of Harmless Play Dough With Some Vegetable Dyes", Journal Of Natural Products And Resources, 4(2), 191-195. (Yayın No: 4507409)

ÖNAL ADEM,yılmaz mustafa,ESER FERDA, (2018). "Use Of Fermented Dough Extract İn The Dyeing Of Wool Fabrics", Indıan Journal Of Fıbre Textıle Research, 43(1), 132-135. (Yayın No: 4298681)

KUŞCULUO NİLGÜN,CÜCER NURHAN,ÖNAL ADEM, (2017). "Staining Of Onion And Buccal Epithelial Cells With Onion Skin Exract", Research Journal Of Biology, 5(2), 1-5. (Yayın No: 3588512)

ÖNAL ADEM,ESER FERDA,bayrak seda, (2017). "Investigation Of Dyeing Properties Of Different Fabric Species With Alkanna Orientalis Root Extract", Journal Of Food Science And Engineering, 7(4), 213-220., Doi: 10.17265/2159-5828/2017.04.006 (Yayın No: 3504568)

ESER FERDA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,DÖLARSLAN MELDA,aktaş ebru,ÖNAL ADEM, (2017). "Dyeing, Fastness, And Cytotoxic Properties, And Phenolic Constituents Of Anthemis Tinctoria Var. Tinctoria (Asteraceae)", The Journal Of The Textile Institute, 108(9), 1489-1495. (Yayın No: 3448861) [SCI-Expanded]

SELVİ BEDRETTİN,SADIKOĞLU MURAT,soylu ümit ilay,YILMAZ SELEHATTİN,ÖNAL ADEM,ESER FERDA, (2017). "Sensitive Determination Of Quercetin İn Onion Peel By Voltammetry Using A Poly(4-Aminobenzene Sulfonic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode", Analytical Bioanalytical Electrochemistry, 9(5), 574-585. (Yayın No: 3717247)

ESER FERDA,altundag ergul mutlu,GEDİK GÜLŞAH,DEMİRTAŞ İBRAHİM,SELVİ BEDRETTİN,ÖNAL ADEM, (2017). "Anti-İnflammatory Effect Of D-Pinitol İsolated From The Leaves Of Colutea Cilicica Boiss Et Bal. On K562 Cells", Turkish Journal Of Biochemistry, 42(4), , Doi: 10.1515/tjb-2016-0120 (Yayın No: 3711370) [SCI-Expanded]

ESER FERDA,TELCİ İSA,YILMAZ FİKRET,TEMİZ CENGİZ,ÖNAL ADEM, (2016). "Determination Of The Dyeing Potential Of Mint And Sage Crops Wastes On Wool And Cotton Fibers", Journal Of Natural Fibers, 1-10., Doi: 10.1080/15440478.2016.1240637 (Yayın No: 2997340) [SCI-Expanded]

ESER FERDA,ÖNAL ADEM,TUTAK MUSTAFA,Meral Bilal, (2016). "Dyeing Of Wool And Cotton Fabrics With Leaves Of Apple Malus Domestica Tree Title", Journal Of Natural Fibers, 13(3), 289-298., Doi: 10.1080/15440478.2015.1029189 (Yayın No: 2921146) [SCI-Expanded]

ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,ESER FERDA,ÖNAL ADEM,TEKİN ŞABAN, (2016). "Antiproliferative Activities Of Several Plant Extracts From Turkey On Rat Brain Tumor And Human Cervix Carcinoma Cell Lines", Frontiers İn Life Science, 9(1), 69-74., Doi: 10.1080/21553769.2015.1089949 (Yayın No: 2921171) [SCI-Expanded]

ESER FERDA,Aktaş Ebru,ÖNAL ADEM, (2016). "Dyeing Quality Of Walnut Shells On Polyester And Polyester Vicose Blended Fabrics", Indian Journal Fibre And Textile Research, 41(2), 188-194. (Yayın No: 2921256) [SCI-Expanded]

ESER FERDA,ÖNAL ADEM, (2015). "Dyeing Of Wool And Cotton With Extract Of The Nettle Urtica Dioica L Leaves Title", Journal Of Natural Fibers, 12(3), 222-231., Doi: 10.1080/15440478.2014.918008 (Yayın No: 1880969) [SCI-Expanded]

ÖNAL ADEM, (2015). "Extraction Of Dyestuff From Onion Allium Cepa L And İnvestigation Of Dyeing Properties Of Cotton And Wool Fabrics Using Urea Ammonia Calcium Oxalate Mixture", Journal Of New Theory, (2), 19-22. (Yayın No: 2563435)

ÖNAL ADEM,Hüseyin Efil,ESER FERDA,ÇAKIR UĞUR, (2015). "Investigation Of Useage İn Dyeing Of Textile Of Pomegranate Punica Granatum Juice", Journal Of New Theory, (9), 11-21. (Yayın No: 2563450)

ÖNAL ADEM,Acar Nil,ESER FERDA,ÇAKIR UĞUR, (2015). "Investigation Of Dyeing Properties Of Cotton And Wool Samples Pre Treated With Willow İn Sideritis Trojona Ehrend Extract", Journal Of New Theory, (8), 92-100. (Yayın No: 2563462)

ESER FERDA,Semra Sanal,TEMİZ CENGİZ,YILMAZ FİKRET,ÖNAL ADEM, (2015). "Effect Of Acid Pretreatment On The Dyeing Performance Of Walnut Juglans Regia Leaves On Wool Fibers", Fibers And Polymers, 16(8), 1657-1662., Doi: 10.1007/s12221-015-5137-9 (Yayın No: 1881653) [SCI-Expanded]

ÖNAL ADEM,ESER FERDA,Soner Kiracı, (2014). "Investigation Of Dyeing Properties Of Vine Vitis Vinifera L Leaves On Wool And Cotton Fabric", Journal Of New Results İn Science, (4), 16-21. (Yayın No: 2563849)

ÖNAL ADEM,Kahveci İsmail,SOYLAK MUSTAFA, (2013). "Investigation Of The Effect( Urea Plus Ammonia Plus Calcium Oxalate) Mordant Mixtures On The Dyeing Of Wool, Feathered Leather And Cotton", Asian Journal Of Chemistry, 16(1), 445-452. (Yayın No: 4545592)

ESER FERDA,ÖNAL ADEM,Ünal Arzu, (2013). "Journal Of New Results İn Science", Journal Of New Results İn Science, (1), 1-7. (Yayın No: 2563881)

ÖNAL ADEM,Dilara Subasar, (2013). "Extraction Of Dyestuff From Basil Ocimum Basilium And Investigation Of Dyeing Properties Of Cotton And Wool Fabrics Using Urea Ammonia Calcium Oxalate Mixture", Journal Of New Results İn Science, (2), 19-25. (Yayın No: 2563872)

ESER FERDA,Derya Seyfikli,ÖNAL ADEM, (2010). "Usage Of Willow Extract As Mordant Agent And Dyeing Of Wooden And Fiber Samples With Onion Allium Cepa Shell", Rasayan Journal Of Chemistry, 3(1), 1-8. (Yayın No: 2012131) [SCI-Expanded]

ÖNAL ADEM,Demir Birnur, (2009). "Preparation Of Dyeing Prescription And İnvestigation Of Natural Hair Dyeing Properties Of Walnut Juglans Regia L Logwood Alnus Glutionasa L Alkanet Alkanna Tinctoria L Madder Red Rubia Tinctorum L And Wouw Reseda Luteola L Extracts", Asian Journal Of Chemistry, 21(2), 1449-1452. (Yayın No: 2012692) [SCI-Expanded]

SARI HAYATİ,ÖNAL ADEM, (2008). "Preparation Characterization And Thermal Properties Of Styrene Maleic Anhydride Copolimers Sma Fatty Acid Composites As Form Stable Phase Change Materials", Energy Conversion And Managment, 49(2), 373-380., Doi: 10.1016 (Yayın No: 289881) [SCI-Expanded]

Merdan Hülya,Eray Fatma,ÖNAL ADEM, (2008). "Extraction Of Total Dyestuff From Centuary Hypericum Scabrum L And Dyeing Of Natural Fibres Under Different Conditions", Asiaan Journal Of Chemistry, 20(1), 608-6014. (Yayın No: 3029440)

Tuzen M, Onal A, Soylak M, (2008). "Determination Of Trace Heavy Metals İn Some Textile Products Produced İn Turkey", Bull. Chem. Soc. Etiop., 22(3), 1-6. (Yayın No: 290254) [SSCI]

ÖNAL ADEM,SARI AHMET,SOYLAK MUSTAFA, (2005). "Ellagic Acid From Gallnut Quercus İnfectoria Extraction And Determination Of İts Dyeing Conditions For Natural Fibres", Journal Of Science And Industrial Research, 64491-95. (Yayın No: 1899712) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,Akçay Murat,SOYLAK MUSTAFA,ÖNAL ADEM, (2005). "Polymer Stearic Acid Blends As Form Stable Phase Change Material For Thermal Energy Storage", Journal Of Scientific And Industrial Research, 18(1), (Yayın No: 1902934) [SCI-Expanded]

ÖNAL ADEM,Nusret CAMCI,SARI AHMET, (2004). "Extraction Of Total Dyestuff From Walnut Leaves Juglans Regia L And Determination Of İts Dyeing Conditions For Natural Fibres", Asian Journal Of Cem., 16(3-4), 1533-1539. (Yayın No: 2563935) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,SARI HAYATİ,ÖNAL ADEM, (2004). "Thermal Properties And Thermal Reliability Of Eutectic Mixtures Of Some Fatty Acids As Latent Heat Storage Materials", Energy Conversion And Management, 45(3), 365-376., Doi: 10.1016/S0196-8904(03)00154-7 (Yayın No: 1900892) [SCI-Expanded]

Tutar A, Cakmak O, Karakaş M, Onal A, İde S, (2004). "Highly Brominated Biphenylenes As Precursos For The Cnvenient Synthesis Of 5 6 8 10 Tetrabromobenzocyclooctene", Journal Of Chemical Research, 8(8), 545-549. (Yayın No: 288892) [SCI-Expanded]

Adem ÖNAL, (1996). "Extraction Of Dyestuff From Onion Allium Cepa L And İts Application İn The Dyeing Of Wool Feathered Leather And Cotton", Turkish Journal Of Chemistry, 20(3), 194-203. (Yayın No: 286111) [SCI-Expanded]

Chumakov Yu M, Akkurt M, Onal A, Mazus M D, Dimoglo A S, Malinovskii T I, (1996). "Crystal And Molecular Structure Of 4 Benzoyl 5 Phenylthiophene 2 3 Dione", Cystrallogrophy Report, 4(5), 869-872. (Yayın No: 287980) [SCI-Expanded]

ÖNAL ADEM, (1996). "Synthesis Of Some Pyrazolo Pyridazine Compounds", Turkish Journal Of Chemistry, 20(2), 159-163. (Yayın No: 287104) [SCI-Expanded]

ÖNAL ADEM, (1996). "Extraction Of Dyestuff From Madder Plant Rubia Tinctorum L And Dyeing Of Wool Feathered Leather And Cotton", Turkih Journal Of Chemistry, 20(3), 204-213. (Yayın No: 286542) [SCI-Expanded]


 Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖNAL ADEM,Şeyma ORUÇ, (2012). "Kuşburnu Rosa Canina Meyvelerinden Elde Edilen Ekstrakt İle Pamuklu Ve Yünlü Kumaşların Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (1), 21-26. (Yayın No: 2563923)

ÖNAL ADEM,Nursemin KULLE, (2012). "Böğürtlen Rubus Ceasus Meyvelerinden Elde Edilen Ekstrakt İle Çam Ahşap Pamuklu Ve Yünlü Kumaş Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi", Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), (Yayın No: 2563896)


 Diğer Dergilerdeki Makaleler

 

BİLDİRİLER

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇAKIR UĞUR,ÖNAL ADEM (2017). KIRMIZI PANCAR(BETA VULGARİS L. VAR. CONDİVİTA ALEF.) İLE PAMUKVE YÜN LİFLERİNİN BOYANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646567)

ÇAKIR UĞUR,ÖNAL ADEM (2017). KIRMIZI LAHANA İLE PAMUK VE YÜN LİFLERİNİN SOĞUK VE ILIK BEKLETME METODU İLE BOYANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3646584)

ESER FERDA,TUTAK MUSTAFA,ÖNAL ADEM,MERAL BİLAL (2017). Natural dyeing of apple (Malus domestica) leaves on wool and cotton fabrics. International Symposium on Medicinal, Aromatic Dye Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3806727)

ÖNAL ADEM,ESER FERDA,Güner Suat Levent (2017). Increasing of color productivity in dyeing of protein and cellulosic fabric. 16th International the recent progress symposiumon textile technology and chemistry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3663896)

ESER FERDA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,Aktaş Ebru,ÖNAL ADEM,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2017). Phytochemical content of centaurea polypodııfolia Boiss.var. polypodııfolia. I. ınternational congress on medicinal and aromatic plants Natural and Healthy life (Özet Bildiri) (Yayın No:3663949)

ÖNAL ADEM,KARAMAN İSA,ESER FERDA,Arı Neval (2017). Ceviz( Juglans regia L.) yapraklarının antifungal özelliğinin incelenmesi. International symposium on medicinal, aromatic and dye plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3676317)

ESER FERDA,şanal semra,TEMİZ CENGİZ,YILMAZ FİKRET,ÖNAL ADEM (2017). Effect of acid pretreatment on the dyeing performance of walnut (Juglans regia) leaves on wool fibers. International Symposium on Medicinal, Aromatic Dye Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3718669)

ÇAKIR UĞUR,ÖNAL ADEM (2016). Kırmızı Lahana ile Boyanan Pamuklu Kumaşların Yıkamada Renk DEğişiminin Önlenmesi. 1st International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2963352)

ÇAKIR UĞUR,ÖNAL ADEM (2016). Ahşap malzemelerin kırmızı lahana ile boyanabilirliğinin araştırılması. 1st International Academic Research Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2963396)


 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

 
 

PROJELER VE PATENTLER

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

"Kırmızı lahana ve soğan kabuğu ekstraktlarıyla değişik kumaş türlerinin boyanma özelliklerinin incelenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2013-01.09.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yeni Doğal Maddelerve Demir bazlı elektrolit kullanılarak Duyarlı güneş gözelerinin üretimi ve verimliliğinin incelenmesi hızlı Destek Projesi ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2011-01.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ekstraksiyon yöntemiyle Kızılağaç yapraklarından mürekkep yapımı", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2005-01.09.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Palamut meşesinden Boyar madde ekstraksiyonu ve yün tüylü deri ve kumaş boyama", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.09.1997-01.09.1998 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Benzalasetofenon ve türevlerinin ure ve okzalil klorür ile halkalaşma reaksiyonlarının incelenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.09.1995-01.09.1996 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Centaurea Polipodiifolia Bitkisinden Aktif Bileşiklerin Biyoaktivite Yönlendirmeli İzolasyonu ve karakterizasyonu Bois var Polypodiifolia Bitkisinin Aktivite Yönlendirmeli İzolasyonu ve Karakterizasyon Çalışmaları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.05.2015-01.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ve çevresinde ilaç olarak kullanılan bazı bitki ve bitki karışımlarının antiproliferatif ve immunosupresif etkilerinin araştırılması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2010-01.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Centaurea poliifolia bitkisinden aktif bileşiklerin biyoaktivite yönlendirmeli izolasyonu ve karakterizasyonu", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 02.09.2013 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Bazı boya bitkilerinden boyar madede ekstraksiyonu ve yün ve tüylü deri boyamac", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tokat ve yöresinde halı kilim ve kürkçülükte bitkisel boyarmaddelerin kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Havacıva bitkisinin selülozik ve protein elyaf olarak kullanılabilirliğinin araştırılması", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Doğal boyacılığın geliştirilmesi projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Malvaceae ve fabaceae familyalarına ait bazı bitkilerin fitokimyasal incelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

 
Gösterim: 1194